Stowarzyszenie WIOSNA realizuje edukacyjny projekt I CAN DO IT! Poradzę sobie w życiu

Warsztaty edukacyjne dla 1000 dzieci i ich rodziców, edukacyjne materiały multimedialne dla uczniów i wolontariuszy, Dzień Dziecka w 20 regionach, edukacyjna strona internetowa oraz wsparcie ze strony ekspertów z Banku Pekao S.A., to tylko niektóre z działań, które są realizowane w ramach projektu I CAN DO IT! Poradzę sobie w życiu. A to wszystko po to, by wzmocnić zaradność życiową dzieci doświadczających porażek szklonych i niepowodzeń.
Z dniem 1 lutego 2012 roku Stowarzyszenie WIOSNA rozpoczęło realizację projektu I CAN DO IT! Poradzę sobie w życiu we współpracy z Fundacją UniCredit.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie postawy zaradności życiowej u 1000 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pochodzących z 23 miast w Polsce, którzy doświadczają niepowodzeń szkolnych i życiowych, poprzez systemowe działania wspierające i edukacyjne, w tym angażowanie 1000 wolontariuszy, 1000 rodziców oraz 80 szkół na rzecz pomocy dzieciom.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki połączeniu różnych rodzajów innowacyjnych działań takich jak: stworzenie interaktywnej strony internetowej poświęconej edukacji finansowej, edukacyjne materiały multimedialne, spotkania i warsztaty z udziałem ekspertów, scenariusze lekcji dla szkół, przewodniki edukacyjne, przygotowanie filmików edukacyjnych, konkurs wiedzy o finansach dla dzieci.
Ponadto projekt promuje wolontariat i społeczne zaangażowania młodych ludzi. Wolontariusze (1000 osób) rozwiną swoje kompetencje z zakresu finansów oraz pracy z dzieckiem. Tym samym projekt wpłynie pozytywnie na przyszłą sytuację młodych ludzi na rynku pracy.
Oprócz tego, celem projektu jest również zaangażowanie w wolontariat pracowników z polskich placówek Banku Pekao, którzy aktywnie włączają się w wybrane działania projektu.

Wartość projektu:

Wartość projektu I CAN DO IT wynosi 100 000 euro i jest w 100% finansowane z grantu UniCredit Foundation.

Okres trwania projektu:

Projekt jest realizowany w okresie od lutego 2012 roku do grudnia 2013 roku.

Copyright © 2007-2020