Joanna Sadzik
Prezeska Zarządu

Dominika Langer-Gniłka
Wiceprezeska Zarządu

Agnieszka Grzechnik
Wiceprezeska Zarządu

Konrad Kruczkowski
Wiceprezes Zarządu

Sebastian Widlak
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Adach
Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenia Wiosna

Paweł Mazur
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Turowski Paliwoda
Członek Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Leśko
Członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie

Stowarzyszenia Wiosna

Grzegorz Abram

Łukasz Adach

Dorota Adamska

Anna Ciężarek

Marta Firlej

Maria Garstka

Elżbieta Górnicka

Agnieszka Grzechnik

Anna Korzycka

Klaudia Kowalik

Konrad Kruczkowski

Paweł Laidler

Dominika Langer-Gniłka

Katarzyna Leśko

Jakub Marczyński

Paweł Mazur

Paweł Przewięźlikowski

Joanna Sadzik

Katarzyna Stefańczyk

Katarzyna Turowski Paliwoda

Katarzyna Warchał

Hanna Waśko

Sebastian Widlak

Anna Wilczyńska

Anna Woźniak

Dominik Boszko

Dariusz Greiner

Joanna Hebda-Biela

Marek Margielewski

Magdalena Łukasik

Aleksandra Żak

Katarzyna Dyka-Janusz

Weronika Moskalska

Monika Kołodziejczyk

Jakub Rawski

Statut

Stowarzyszenia

Dane

rejestrowe

Stowarzyszenie Wiosna zostało zarejestrowane 10.10.2001 pod numerem KRS 0000050905. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Oznacza to, że na rzecz Stowarzyszenia można odliczać 1% podatku dochodowego.

Znajdź nas w bazie organizacji pożytku publicznego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/