Joanna Sadzik
Prezeska Zarządu

Konrad Kruczkowski
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Adach
Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenia Wiosna

Paweł Mazur
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Natalia Skonieczna
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Leśko
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Członkowie

Stowarzyszenia Wiosna

Adach Łukasz

Adamska Dorota

Ciężarek Anna

Doros-Stachoń Katarzyna

Dyka-Janusz Katarzyna

Firlej Marta

Garstka Maria

Górnicka Elżbieta

Grzechnik Agnieszka

Kołodziejczyk Monika

Korzycka Anna

Kowalik Klaudia

Król Marcin

Kruczkowski Konrad

Laidler Paweł

Langer-Gniłka Dominika

Leśko Katarzyna

Łukasik Magdalena

Maćkowiak Jadwiga

Marczyński Jakub

Mazur Paweł

Moskalska Weronika

Przewięzlikowski Paweł

Rawski Jakub

Sadzik Joanna

Skonieczna Natalia

Stefańczyk Katarzyna

Turowski Paliwoda Katarzyna

Warchał Katarzyna

Waśko Hanna

Widlak Sebastian

Wilczyńska Anna

Woźniak Anna

Żak Aleksandra

Statut

Stowarzyszenia

Dane

rejestrowe

Stowarzyszenie Wiosna zostało zarejestrowane 10.10.2001 pod numerem KRS 0000050905. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Oznacza to, że na rzecz Stowarzyszenia można odliczać 1% podatku dochodowego.

Znajdź nas w bazie organizacji pożytku publicznego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/