Wiosna 02.11.2023

Sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych w mediach

31 października 2023 r. ks. Jacek Stryczek udzielił wywiadu w programie „Gość Wydarzeń” na antenie telewizji Polsat, gdzie w sposób negatywny wypowiadał się o działalności Stowarzyszenia, prezentując przy tym szereg nieprawdziwych informacji.

Tezy ks. Stryczka są nieprawdziwe, ale też po ludzku krzywdzące. Ks. Stryczek nie jest członkiem WIOSNY, nie ma też na nią wpływu. Stan prawny Stowarzyszenia jest od lat prawomocnie uporządkowany. WIOSNA jest transparentną, dobrze działającą organizacją. W skład władz Stowarzyszenia wchodzą reprezentanci wolontariuszy, pracowników, eksperci, a część członków jest związana ze Stowarzyszeniem od początku jego istnienia. Informacje te są jawne. Wszyscy pracujemy na to, żeby pomoc docierała do tych, którzy potrzebują tego najbardziej –  żeby Paczka mogła nadal i na coraz większą skalę pomagać. W ubiegłym roku Paczka odbyła się dwukrotnie – kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, i pod koniec roku. Pomogliśmy ponad 40 tysiącom osób w 700 miejscach w całej Polsce. W tym roku chcemy zwiększyć skalę pomocy, bo potrzebujących wciąż jest bardzo dużo. Czekają na nas.

W tym kontekście tezy ks. Stryczka są tym bardziej irracjonalne. Na tyle irracjonalne, że trudno je szerzej komentować, może poza tym, że tak po ludzku martwimy się o ks. Stryczka i chcielibyśmy, żeby znalazł już swój wewnętrzny spokój.

Paczka nie jest jednak o tym – Paczka jest o pomaganiu. O tysiącach wolontariuszy, o setkach tysięcy darczyńców, którzy co roku przygotowują pomoc. O tych wszystkich, którzy nas potrzebują. Jest jednym z najważniejszych, bardzo potrzebnych programów charytatywnych w Polsce. Po to i tylko po to tworzymy WIOSNĘ.