28.03.2018

zapytanie ofertowe nr 28.03/WII/2018

W związku z realizacją projektu „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi trener/moderator doradztwa grupowego dla innowatorów w fazie testowania innowacji.

Szczegółowe wymagania znajdują się w załączonym poniżej formularzu.

Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z kompletem dokumentów) na adres: [email protected]
lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres do dnia 05.04.2018 r. (liczy się data wpływu).