28.10.2016

Zapytanie ofertowe

raków 28.10.2016

W związku z planowaną organizacją warsztatów grupowych z technik aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu „Aktywni, potrzebni, kompetentni – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.

Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

Szczegółowe wymagania znajdują się z opisie przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.