Filozofia WIOSNY


Autorem koncepcji filozoficznej WIOSNY jest główny inspirator Stowarzyszenia i lider Wiosennego środowiska – ks. Jacek Stryczek.

I. FILOZOFIA WIOSNY

WIOSNA jako filozofia życiowa zrodziła się z moich poszukiwań i przemyśleń. W dużym skrócie, można tę filozofię oprzeć na trzech tekstach, które mają dla mnie fundamentalne znaczenie. Są one jakby mitami – podstawowymi obrazami, na których zbudowana jest cała koncepcja WIOSNY.
Przeczytaj więcej

II. NAZWA: WIOSNA

WIOSNA zrodziła się z pragnienia życia zgodnego z ideałami. Razem z gronem moich wychowanków z Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny szukaliśmy sposobu na to, jak zamienić ideały w czyn. Był rok 2001 i zadawaliśmy sobie pytanie, kim chcemy być jako grupa zaangażowana społecznie.
Przeczytaj więcej

III. MISJA WIOSNY: ZMIENIAMY MENTALNOŚĆ PRZEZ DZIAŁANIE

Nie rybę, nie wędkę, ale…
Organizując akcje pomocowe, często przypomina się, że nie należy dawać ryby, ale wędkę. W praktyce okazuję się, że ofiarowana wędka zostaje sprzedana, by kupić ryby. Bo żeby skutecznie pomóc sobie i innym, trzeba mieć nie tylko narzędzia, ale odpowiedni sposób myślenia.
Przeczytaj więcej

IV. SPOSÓB DZIAŁANIA: POŚREDNICY DOBROCI

Efekt kuli śniegowej
Jedna mała śniegowa kulka, tocząc się po zboczu, może stać się ogromną kulą. Mały impuls może dać wielki efekt. Tak właśnie wyobrażamy sobie nasze zaangażowanie społeczne.
Przeczytaj więcej

V. METODA: POMNOŻYMY TWOJE DOBRO

Świat od zawsze dzielił się na biednych i bogatych. Tak, jak rodzą się podziały, rodziła się też chęć (a czasami przymus) przekazywania części dóbr potrzebującym. Wokół przekazywania pomocy wciąż powstaje tyle samo dobrych, pozytywnych odczuć, co wątpliwości. Przykładem jest Afryka – kontynent zdemoralizowany przez niewłaściwe dawanie. Lokalnie dotyczy to np. żebraków. Pomagać im czy nie? – zgodnie ze stwierdzeniem: jeśli dam, czuję się osłem, a jeżeli nie dam, czuję się świnią.
Przeczytaj więcej

VI. WIZJA: WIOSNA BOHATERÓW

Rozwój WIOSNY, to przede wszystkim rozwój ludzi WIOSNY. Jak w przypowieści o ziarnku gorczycy, wyjątkowi ludzi potrafią wszystko świetnie zorganizować i przyciągnąć innych. Również nasze doświadczenie mówi nam, że same szkolenia nie przygotowują odpowiednio do akcji WIOSNY. Dopiero formacja, kształtowanie (w ramach miłości wzajemnej) przynosi owoce. Każdy może stać się KIMŚ – to hasło najlepiej oddaje cel działania WIOSNY.

VII. WIZERUNEK: WIOSNA SZLACHETNA

Słowo „szlachetny” dołączyło do WIOSNY w 2008 roku. Wzięło się z doświadczenia – często doświadczaliśmy rozczarowań lub nawet pretensji ze strony wolontariuszy i darczyńców. Wiązało się to przede wszystkim z naszymi wymaganiami. Gdy okazywało się, że nie wystarczy pomoc według tego, co się czuje, rodził się bunt.
Przeczytaj więcej


VIII. DODATKOWY SŁOWNICZEK WIOSNY


Copyright © 2007-2022