WIOSNA - komentarz ks. Jacka Stryczka


1. WIOSNA – wspólnota indywidualności otwartych

WIOSNA zrodziła się z pragnienia życia zgodnego z ideałami. Razem z gronem moich wychowanków z Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny szukaliśmy sposobu na to, jak zamienić ideały w czyn. Był rok 2001 i zadawaliśmy sobie pytanie, kim chcemy być jako grupa zaangażowana społecznie. Wtedy podczas jednego ze spotkań na tablicy pojawiły się trzy najważniejsze dla nas słowa: wspólnota, indywidualność, otwartość. W skrócie „WIO”. Tak powstała WSPÓLNOTA INDYWIDUALNOŚCI OTWARTYCH. „WIO” zmobilizowało nas do działania i w 2001 roku powstała WIOSNA – Stowarzyszenie WIOSNA.

2. WIOSNA – magiczna siła nadziei

Można komuś dać chleb, aby nie był głodny. Można podarować ubranie, aby nie zmarzł. Ale też można dostrzec w drugim drzemiące w nim możliwości. Uważam to za szczyt życzliwości, dobroci i miłości. Lustro pokazuje to, kim jestem. Życzliwe oczy – to, kim mogę być. Czasami, by się zmienić, nie wystarczy tylko chcieć. Ktoś musi w nas uwierzyć. To jest niezwykła siła – magiczna. I WIOSNA jest magiczna. Wiosna jako pora roku rodzi życie tam, gdzie była tylko skuta lodem ziemia. Nasza WIOSNA jest taka sama. Chce być taką budzącą porą roku w życiu wielu ludzi. Ziarno może przynieść plon obfity, trzeba dać mu tylko dobrą porę roku.

3. WIOSNA - poznacie po owocach

Nie wierzę już w słowa, a raczej nie wierzę w same słowa, bez poparcia w czynach. Nawet najpiękniejsze „kocham” nie znaczy nic, jeśli za chwilę nie staje się prawdziwym kochaniem. Słowa, dobre chęci – wszystko można poznać po owocach. Chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle – takie wytłumaczenie staje się już powoli banałem, ciągle obecnym w naszej rzeczywistości. Nie odbieram znaczenia dobrym chęciom, pod warunkiem, że są połączone ze zdolnością do wyciągania wniosków. Każdemu wolno popełniać błędy. Nie wolno tylko ich powtarzać. W WIOŚNIE uczymy się pomagania. Uczymy się kochania – bez dogmatów, ale z metodą. „Poznacie po owocach” – moc WIOSNY widoczna jest w jesiennych owocach. Pewnie po to potrzebne są pory roku. By można było lepiej… Lepiej kochać.

4. WIOSNA jest sztuką

Nie sztuką jest kochać. Wszyscy chcą kochać, ale najczęściej wychodzi jak zwykle. Miłość jest dla nas tak samo źródłem nadziei, jak i rozczarowań. Można pytać: dlaczego niektórym wychodzi? To przypadek czy prawidłowość? A ja twierdzę: nie sztuką jest kochać. Sztuką jest kochać tak, by ten, kogo kocham, też potrafił kochać. Miłość jest sztuką. A tylko artyści zmieniają świat na lepsze.

5. WIOSNA - dobro, które procentuje

Mówi się, że nie należy dawać ryby, ale wędkę. Z głodu można umrzeć – wtedy potrzebna jest ryba. Ale głód może być też motorem napędowym do szukania nowych rozwiązań. Wtedy potrzebna jest wędka. Jeśli jednak ktoś nie ma mentalności wędkarza, to sprzeda wędkę i kupi rybę. Twierdzę więc: dawać trzeba nie rybę, nie wędkę, ale mentalność wędkarza. Inwestycja w sposób myślenia naprawdę procentuje.

Copyright © 2007-2022