14.02.2017 Informacja o wybraniu Wykonawcy 01/WII/2018

Nazwa Zamawiającego: Stowarzyszenie WIOSNA

Tytuł projektu: Wiosenny Inkubator Innowacji

Przedmiot zamówienia 01/WII/2018 – doradztwo specjalistyczne w fazie testowania

Rozstrzygnięcie – wybrano wykonawców:
• Marzena Wieczorek
• Agnieszka Sokołowska
Copyright © 2007-2019