13.12.2016 - rozeznanie rynku

Kraków 13.12.2016

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia dotyczącego usługi opracowania merytorycznego programów zajęć warsztatów rozwijających kompetencje społeczne i uczenia się na potrzeby projektu „Małopolskie Talenty” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.

Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym. Szczegółowe wymagania znajdują się z opisie przedmiotu zamówienia. Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Copyright © 2007-2020