Przekraczanie granic: kraju i swoich własnych

W listopadzie i grudniu minionego roku w ramach partnerskiego projektu międzynarodowego „Up-Skilling Europe” WIOSNA uczestniczyła i jednocześnie współorganizowała we włoskim Frattamaggiore i w Krakowie dwie 16-dniowe „mobilności” międzynarodowe dla grup z Polski i Hiszpanii.

Czas obfitujący w wiele nowych i cennych doświadczeń!


Ukryta moc „mobilności”

Mobilność międzynarodowa to nie tylko podróż kulturowa a jedna z form uczenia się. Wspólne warsztaty, praca wolontaryjna, planowanie, a nawet wspólnie spędzany czas wolny – czyli niemal całodobowe przebywanie ze sobą i praca ramię w ramię – stymuluje do ciągłych negocjacji i wzajemnego dostosowywania się uczestników z różnych kręgów kulturowych i obyczajowych.

Nawet jeśli bariera językowa może stanowić przeszkodę – funkcjonowanie w wielu nieformalnych chwilach zachęca uczestników do przełamywania się i wykorzystywania różnych sposobów komunikacji.

Zestaw dostosowanych do specyfiki grupy różnorodnych zajęć i aktywności tj. integracyjne, językowe, kulturowe, sportowe, mobilność wirtualna – pozwala uczestnikom zweryfikować i wzmocnić swoje kompetencje kluczowe. Przede wszystkim komunikacyjne, społeczne, ale także przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, kompetencje informatyczne, a wreszcie – sama umiejętność uczenia się.

– „Ten wyjazd stał się dla mnie iście szkołą życia, a zarazem kolejną niezapomnianą przygodą” – podsumowała 34 l. Kasia, uczestniczka mobilności we Włoszech.

Jednym z najcenniejszych walorów mobilności jest spotkanie z innością i różnorodnością, czymś wcześniej nieznanym. Uruchamia się wówczas naturalny mechanizm - ciekawość poznawania. Gdy uczestnicy stykają się z różnorodnym zestawem zwyczajów, zachowań, postaw i przede wszystkim – zestawem wartości – stają się bardziej skłonni do przełamywania własnych barier, szukania alternatywnych rozwiązań i podejmowania wyzwań w codziennym życiu. Zyskują nową perspektywę i energię. Otwierają się.

Copyright © 2007-2020