Rumunia: interkulturowy dialog o wykluczeniu społecznym

W dniach: 24 – 27 maja 2013 r., w Cluj-Napoca (Rumunia) odbyło się trzecie spotkanie w ramach projektu EPAEMSI (European Partnership on Adult Education and Mobility for Social Inclusion). Organizacją przyjmującą była Ethnocultural Diversity Resource Center (EDRC), która gościła uczestników z Hiszpanii, Malty, Polski, Słowenii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” i dotyczy osób dorosłych, pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.. Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy siedmioma organizacjami partnerskimi oraz promocja i pogłębienie integracji społecznej, polegająca na aktywnym udziale osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

Podczas pobytu w Rumunii, uczestnicy brali udział w wielu zajęciach, które były ukierunkowane na rzecz integracji społecznej poprzez edukację pozaformalną oraz nieformalną. EDRC przeprowadziła warsztat polegający na rozwiązywaniu konfliktów w grupach pochodzących z wielu środowisk kulturowych i narodowych. W programie były również wizyty w miejsca, gdzie przedstawiono lokalne działania na rzecz integracji społecznej, m.in. do zamku rodziny Bánffy (wykorzystywanie programów społecznych do odnowienia historycznej posiadłości) oraz do gospodarstwa wiejskiego, którego mieszkańcy prowadzą działalność gospodarczą produkując wyroby tradycyjne. Odbyła się również konferencja na temat edukacji nieformalnej oraz integracji społecznej w Rumunii, w której wzięli udział przedstawiciele lokalnych środowisk i organizacji pozarządowych. Spotkanie zakończyło się w gospodzie, w której można było zobaczyć tradycyjne tańce ludowe oraz skosztować lokalnej kuchni. Uczestnicy mieli także możliwość prezentacji swoich krajów, zwyczajów oraz kulinariów.

Następna wizyta zaplanowana jest we wrześniu, w Krakowie. Wcześniej, wszystkie organizacje biorące udział w spotkaniu mają za zadanie przetestować dobre praktyki z Rumunii w swoim środowisku.

INTERCULTURAL DIALOG FOR SOCIAL INCLUSION IN ROMANIA

Between 24th to 27th May 2013, the Ethnocultural Diversity Resource Center hosted the third meeting of the European Partnership on Adult Education and Mobility for Social Inclusion (EPAEMSI) welcoming adult learners from disadvantaged social groups from Spain, Malta, Poland, Slovenia, Italy and United Kingdom. The Project, co-funded by the European Commission through the Lifelong Learning Programme, aims at using the experience of the seven partner organisations on social inclusion and the active participation of adult learners from disadvantaged social groups in order to promote and improve social inclusion through education, in particular non-formal and informal education.

During their time in Romania, the participants have taken part in a series of activities orientated at social inclusion through education. They first took part in workshops on social inclusion and conflict resolution in multiethnic environments which included a presentation by Ethnocultural Diversity Resource Center on their best practices on education for social inclusion. Participants also visited local activities for social inclusion including: the visit of Bánffy Castle (a monument being restored involving disadvantaged groups) and the visit of a sample of income generating activity run by disadvantaged people in rural areas. The experience culminated at the Belvedere hotel with a conference on non-formal education for social inclusion. This was followed by an intercultural celebration open to all participants, local NGOs and members of the public.

In order to continue with the work of the project, before the next transnational activity in Poland, a series of activities will take place at local level with trainers/teachers and adult learners from each organisation reflecting on the best practices presented in Romania.

Copyright © 2007-2020