Zakończenie projektu "WIOSNA Liderów"

Właśnie dobiega końca realizacja projektu „WIOSNA Liderów”. Od lipca 2012 roku Stowarzyszenie WIOSNA razem z hiszpańską organizacją pozarządową Plataforma Andaluza de Voluntariado wspólnie pracowali nad kształtowaniem się postaw aktywności obywatelskiej wśród młodych ludzi w Polsce.

Projekt „WIOSNA Liderów” realizowany był w okresie od lipca 2012 do marca 2013 roku na terenie całej Polski. Celem projektu było wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez program edukacyjny i działania na rzecz społeczności lokalnych. Założeniem projektu było przygotowanie 460 liderów społecznych oraz 2400 wolontariuszy z całej Polski do pełnienia funkcji animatorów działań w społecznościach lokalnych. Zdobyte umiejętności liderzy i wolontariusze wykorzystali prowadząc akcje społeczne, w tym SZLACHETNĄ PACZKĘ.

Zaplanowane rezultaty udało się z sukcesem zrealizować. Dzięki organizacji ponad 40 szkoleń udało się przygotować do pracy w lokalnym środowisku profesjonalnych 480 liderów społecznych. W kolejnym etapie projektu rekrutowali oni zespoły wolontariuszy, którzy również odbyli szkolenia. Organizacja ponad 360 szkoleń dla wolontariuszy i zarzadzanie zespołami młodych bohaterów nie byłby możliwe bez wsparcia za strony ekspertów, doradców pracujących w całym kraju oraz konsultacji z Partnerem. W trakcie projektu dwukrotnie zorganizowano wizyty studyjne, oraz opracowano szereg materiałów merytorycznych, takich jak: podręcznik dla wolontariuszy, prezentacje, filmy edukacyjne, szkolenie w formie e-learningu. Wszystkie te działa zaprocentowały w grudniu w ostatnim etapie projektu, kiedy to w całej Polsce zespoły wolontariuszy pod okiem liderów odwiedzili osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, następnie według profesjonalnych standardów zdiagnozowali ich potrzeby i sytuację. Kolejnym krokiem była praktyczna organizacja pomocy w ramach akcji społecznych. Jedną z nich była SZLACHETNA PACZKA, podczas której wolontariusze pomogli osobom żyjącym w niezawinionej biedzie. Efektów działań i przykładów działań wolontariuszy jest wiele. Miałam ścisk w gardle, bo nie mogłam uwierzyć, że jest taka bieda…Pomoc, którą przygotowaliśmy jest kroplą w morzu potrzeb tej rodziny - zapewnia wolontariuszka, dzięki której w ramach akcji społecznej pomoc w postaci 46 paczek powędrowała do ośmiosobowej rodziny.

Projekt „WIOSNA Liderów” przyczynił się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jego efektem było ponadto podniesienie poziomu aktywności obywatelskiej i zaufania do organizacji społecznych. Poprzez objęcie programem edukacji liderzy i wolontariusze rozwinęli swoje kompetencje w zakresie organizacji akcji społecznych.

Projekt „WIOSNA Liderów” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość projektu wyniosła 990 254,00 złotych, z czego 891 228,00 zł stanowiło wsparcie w ramach programu.


Copyright © 2007-2020