Warto być za AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI


„Warto być za” AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI

Znamy już laureatów V edycji konkursu „Warto być za” organizowanego przez Kompanię Piwowarską. W tym roku wśród zwycięzców znalazł się projekt Stowarzyszenia WIOSNA „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - bo każde dziecko ma prawo do sukcesu”, który w 2011 roku otrzyma dotację w wysokości 100 tys. złotych.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI zajęła pierwsze miejsce w głosowaniu opinii publicznej oraz w opinii ekspertów była jednym z najlepiej przygotowanych projektów zgłoszonych w konkursie „Warto być za”. Dzięki przyznanej dotacji będziemy mogli pomóc 1000 podopiecznym AKADEMII w osiąganiu przez nich ich własnych sukcesów, dziękujemy w imieniu dzieci - mówiła z dumą Koordynatorka projektu na uroczystej Gali, która odbyła się 8 grudnia w Warszawie.
Jest to już piąta edycja inicjatywy społecznej organizowanej przez Kompanię Piwowarską, która wspiera finansowo projekty przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało ponad 100 projektów. Spośród poprawnie wypełnionych wniosków Rada Ekspertów wybrała 24 najlepsze projekty, które zostały następnie poddane pod ocenę Rady Programowej. W skład obu Rad weszli przedstawiciele świata biznesu, nauki, kultury i mediów, wybierając ostatecznie 15 projektów w dwóch kategoriach: 100 tys. i 50 tys. PLN. Ostatnim etapem konkursu było głosowanie opinii publicznej. Za pomocą sms, strony dedykowanej projektowi - warto.eu, a także na Facebooku każdy mógł oddać swój głos dla najbardziej wartościowej społecznie inicjatywy. Projektem, który uzyskał najwięcej głosów była AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI.
Przyznana dotacja zostanie przeznaczona w 2011 roku na organizację indywidualnych zajęć edukacyjnych dla dzieci prowadzonych przez wolontariuszy. Dodatkowo, dzięki dofinansowaniu odbędą się cykliczne zajęcia integracyjne i eventy, wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Planujemy zorganizować również spotkania doradcze dla rodziców. Projekt zakończy uroczysta Gala Sukcesów, która odbędzie się w czerwcu w Krakowie. Realizację projektu będzie można śledzić na bieżąco na stronie AKADEMII - www.akademiaprzyszlosci.org.pl oraz na www.warto.eu
Sukces nie byłby jednak możliwy bez współpracy całego zespołu Stowarzyszenia WIOSNA oraz głosów przyjaciół i współpracowników AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Dziękujemy wszystkim za poparcie dla naszego projektu.

Więcej o konkursie na: www.warto.eu

Copyright © 2007-2020