Projekt 1.2 MRPO


Stowarzyszenie WIOSNA wyznacza nowe trendy w województwie małopolskim

W dniu 4 listopada została zawarta umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego i Stowarzyszeniem WISNA o dofinansowanie projektu „System zarządzania Stowarzyszenia WIOSNA obejmujący integrację z systemem zarządzania wolontariuszami w Małopolsce”. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową w regionie, która skutecznie aplikowała o środki unijne w ramach tego konkursu.
Już od 1 stycznia 2011 roku w Stowarzyszeniu WIOSNA wdrażany będzie centralny system zarządzania oparty o technologie teleinformatyczne. Projekt zakłada integrację i rozbudowanie stosowanych w organizacji oddzielnych systemów oraz, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom bazodanowym, integrację zarządzania prowadzonymi akcjami społecznymi. Wartość projektu przekracza 260 tysięcy złotych, które w 75% pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
Zaplanowane rozwiązania technologiczne stanowią awangardę wśród obecnie stosowanych, a unikalne w skali kraju, innowacyjne systemy zarządzania są odzwierciedleniem współczesnych trendów - integracji, innowacji i prostoty Stowarzyszenie WIOSNA jest po raz kolejny prekursorem w środowisku organizacji pozarządowych, tym razem dzięki przygotowaniu zaplecza technologicznego do zintegrowania i rozwoju systemów zarządzania dużymi projektami pomocowymi.. Warto podkreślić, że istotą projektu jest objęcie wdrażanym systemem nie tylko pracowników Stowarzyszenia WIOSNA, ale również małopolskich Wolontariuszy. Dzięki realizacji projektu „mądra pomoc” dotrze do jeszcze szerszej grupy osób.

Pozyskanie funduszy europejskich na realizację naszego projektu było dla Nas wielkim wyzwaniem, a konkurencja była naprawdę spora. Tym bardziej cieszy nas ten sukces, którego serdecznie gratulujemy całemu zespołowi WIOSNY.Copyright © 2007-2020