Telekariera

Dla kogo?

Projekt TELEKARIERA powstał w 2009 roku z myślą o osobach z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym zależy na rozwoju swojej kariery i doświadczeniu zawodowym. W 2014 przeprowadzono już czwartą i ostatnią edycję tego projektu.


Z czego mogli skorzystać uczestnicy projektu TELEKARIERA?

- 50 miejsc stażowych na terenie Małopolski

- 50 stypendiów stażowych

- 50 laptopów

- indywidualne sesje z doradcą zawodowym

- indywidualne sesje z psychologiem

- warsztaty z prawnikiem

- szkolenia z zakresu kompetencji społecznych i zawodowych, obsługi komputera

Dodatkowo można było skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej czy opiekuna do dzieci (dla dzieci do 7 roku życia). Projekt gwarantował również specjalistyczny transport według indywidualnych potrzeb oraz zwrot kosztów dojazdu.


Projekt był przeznaczony dla osób:

Osoby niepracujące:

– z chorobami układu oddechowego, krążenia lub ruchu

– z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności

– mieszkające lub uczące się w Małopolsce

Copyright © 2007-2015