FOP

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - … bo każde dziecko ma prawo do sukcesu – i warto w nie inwestować!

W 2008 roku Stowarzyszenie WIOSNA otrzymało wsparcie finansowe w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na realizację projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Dzięki dofinansowaniu z FOP prawie 2 500 wolontariuszy pomagało dzieciom w przezwyciężaniu porażek szkolnych - tylko w 2010 roku udało się przeszkolić ponad 1000 wolontariuszy, którzy przez cały kolejny rok akademicki pomagać będą dzieciom wychowującym się w trudnych warunkach. Każde dziecko ma prawo do sukcesu, a wsparcie finansowe z FOP umożliwia ich osiąganie na ogromną skalę!

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych* został ustanowiony i przeznaczony dla organizacji pozarządowych, które poprzez swe działania przyczyniają się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych, a także zwiększają rolę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Fundusz finansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG – czyli bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein mniej zamożnym krajom Unii Europejskiej – w tym również Polsce. Składa się z trzech komponentów. W ramach Komponentu III - Równe szanse i integracja społeczna, finansowany jest projekt AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Operatorem III Komponentu jest ECORYS Polska.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to całoroczny program indywidualnych spotkań edukacyjnych dla dzieci, które wychowują się w trudnych warunkach i mają przez to problemy w nauce. Obecnie, AKADEMIA działa już w 14 miastach w Polsce. W tym roku obejmiemy pomocą ponad 1000 uczniów. Naszym podstawowym standardem jest indywidualne zaangażowanie: podczas cotygodniowych zajęć osobisty tutor, czyli wolontariusz Stowarzyszenia WIOSNA, pomaga dziecku w radzeniu sobie z konkretnym szkolnym problemem - takim jak ułamki czy ortografia. Oprócz wspólnego pokonywania szkolnych trudności wspiera też ucznia w odkrywaniu innego wymiaru siebie. Stara się mu pokazać, że jest wyjątkowy i ważny!

Więcej o AKADEMII PRZYSZŁOŚCI przeczytasz na stronie: http://www.akademiaprzyszlosci.org.pl/

* Na podstawie http://www.funduszngo.pl/index.php oraz http://www.funduszngo.pl/pl/wyrownanie-szans-strona-glowna/rowne-szanse-i-integracja-spoleczna.html

Copyright © 2007-2020