SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same.

Przez ostatnie 15 lat projekt zataczał coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę Darczyńców i Wolontariuszy. Najważniejsze w SZLACHETNEJ PACZCE jest jednak spotkanie z prawdziwie potrzebującym.


Wsparcie dla SZLACHETNEJ PACZKI

Najprostszym sposobem wsparcia działań realizowanych przez SZLACHETNĄ PACZKĘ jest przekazanie 1% podatku. Przekaż swój jeden procent na najbardziej potrzebujących w Polsce - osoby starsze, samotne, dotknięte chorobą czy niepełnosprawnością. Pobierz program do rozliczeń PIT.
SZLACHETNA PACZKA

realizuje misję inspirowania ludzi do stawania się kimś, wygrywania swojego życia, stawania się bohaterem. Inspirujemy do ciągłego wzrastania poprzez konkretne narzędzia pracy z trzema kluczowymi grupami w projekcie: wolontariuszami, darczyńcami i rodzinami. Te osoby wzajemnie na siebie wpływają, my jako organizacja pośredniczymy w ich wzajemnym kontakcie i dajemy szansę, by się spotkali.

W Polsce jedynie SZLACHETNA PACZKA jest w ten sposób zorganizowanym projektem pomocowym.


Szlachetny, czyli...

Paczka to sposób na tworzenie wartościowego środowiska, na rozwój kapitału społecznego w Polsce. „Szlachetność” oznacza:

Zobacz wyniki XV edycji SZLACHETNEJ PACZKI!W Paczce możesz pomagać na kilka sposobów:
Copyright © 2007-2016