SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. Przez ostatnie 13 lat projekt zataczał coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę Darczyńców i Wolontariuszy. Najważniejsze w SZLACHETNEJ PACZCE jest jednak spotkanie z prawdziwie potrzebującym.


Przekaż 1% na SZLACHETNĄ PACZKĘ!


Pobierz program

NR KRS: 00 00 05 09 05


SZLACHETNA PACZKA

realizuje misję inspirowania ludzi do stawania się kimś, wygrywania swojego życia, stawania się bohaterem. Inspirujemy do ciągłego wzrastania poprzez konkretne narzędzia pracy z trzema kluczowymi grupami w projekcie: wolontariuszami, darczyńcami
i rodzinami. Te osoby wzajemnie na siebie wpływają, my jako organizacja pośredniczymy w ich wzajemnym kontakcie i dajemy szansę, by się spotkali. W Polsce jedynie SZLACHETNA PACZKA jest w ten sposób zorganizowanym projektem pomocowym.

Szlachetny, czyli...

Paczka to sposób na tworzenie wartościowego środowiska, na rozwój kapitału społecznego w Polsce. „Szlachetność” oznacza:

Zobacz wyniki XIV edycji SZLACHETNEJ PACZKI!W Paczce możesz pomagać na kilka sposobów:


<< powrót do strony głównej

Copyright © 2007-2015