SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. Przez ostatnie 13 lat projekt zataczał coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę Darczyńców i Wolontariuszy. Najważniejsze w SZLACHETNEJ PACZCE jest jednak spotkanie z prawdziwie potrzebującym.

SZLACHETNA PACZKA

realizuje misję inspirowania ludzi do stawania się kimś, wygrywania swojego życia, stawania się bohaterem. Inspirujemy do ciągłego wzrastania poprzez konkretne narzędzia pracy z trzema kluczowymi grupami w projekcie: wolontariuszami, darczyńcami
i rodzinami. Te osoby wzajemnie na siebie wpływają, my jako organizacja pośredniczymy w ich wzajemnym kontakcie i dajemy szansę, by się spotkali. W Polsce jedynie SZLACHETNA PACZKA jest w ten sposób zorganizowanym projektem pomocowym.

Szlachetny, czyli

Paczka to sposób na tworzenie wartościowego środowiska, na rozwój kapitału społecznego w Polsce. „Szlachetność” oznacza:


Ostatnia - XIII edycja Paczki była pod wieloma względami rekordowa:
  • 30 darczyńców - średnio tyle osób przygotowywało paczkę dla jednej rodziny
  • 1873 zł - średnia wartość paczki (oszacowana na podstawie anonimowych deklaracji darczyńców)
W 13 edycji SZLACHETNEJ PACZKI:
  • pomoc dotarła do 17 684 rodzin w potrzebie, łącznie do ponad 72 tys. osób
  • łączna wartość przekazanej pomocy materialnej (na podstawie średniej wartości paczki zadeklarowanej przez darczyńców) to 33,1 mln
  • łączna liczba osób zaangażowanych w projekt - wolontariuszy, darczyńców i rodzin to 617 tys. osób
Pomóż nam zorganizować XIV edycję SZLACHETNEJ PACZKI i dotrzeć z pomocą do osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej - dokonaj wpłaty online. Tak wiele zależy od Ciebie!

Teraz w Paczce możesz pomagać na trzy sposoby:


Zobacz więcej na www.szlachetnapaczka.pl

<< powrót do strony głównej

Copyright © 2007-2015