Bądź społecznie odpowiedzialny!

Z WIOSNĄ możesz dołączyć do grona firm społecznie odpowiedzialnych. Oferujemy Ci całą gamę możliwości: od wolontariatu pracowniczego i akcji przygotowanych specjalnie dla Twoich pracowników, przez payroll aż po sponsoring konkretnych projektów WIOSNY. Zapraszamy do współpracy!


Wszystkie zainteresowane firmy prosimy o kontakt:

Dział Budowania Relacji Partnerskich Stowarzyszenia WIOSNA

e-mail:

CSR - co to takiego?

CSR – skrót od ang. Corporate Social Responsibility– oznacza dobrowolną strategię działania przedsiębiorstwa, w ramach której w działalności gospodarczej uwzględnia ono też interesy społeczne, etyczne i ekologiczne, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). CSR wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju (sustainable development).

W Polsce już ponad dwie trzecie menedżerów największych firm zna koncepcję odpowiedzialnego biznesu (wg statystyk prowadzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu). O coraz większym zainteresowaniu koncepcją CSR świadczy rosnąca z roku na rok liczba firm prezentujących swoją działalność w wydawanym przez FOB raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” i na Targach Dobrych Praktyk Biznesowych.


CSR: korzyści dla firmy


Stosowanie polityki CSR w strategii rozwoju firmy powoduje:

  • wzrost zainteresowania inwestorów dla których wiarygodność finansowa firmy jest często uzależniona od jej wiarygodności społecznej
  • zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy – co wynika ze wzrostu świadomości społecznej i częstszego kierowania się w konsumenckich wyborach reputacją firmy
  • poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi – umożliwiające przedsiębiorstwu trwałe zakorzenienie się w społeczności i zdobycie zaufania jej mieszkańców oraz władz samorządowych
  • wzrost konkurencyjności – także na rynkach światowych, gdzie oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są społeczną normą
  • rozwój kultury organizacyjnej firmy – przez włączenie do niej wartości takich jak zaufanie, odpowiedzialność i przejrzystość
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników – w ramach strategii pozafinansowego motywowania pracowników oraz inwestycji w kadry, która skutkuje większym poczuciem tożsamości z pracodawcą
  • zwiększenie atrakcyjności firmy na rynku pracy – możliwość pozyskania i utrzymania lepszych pracowników

Z nami możesz realizować strategię CSR w swojej firmie na wiele różnych sposóbów! Zapoznaj się z ofertą WIOSNY dla firm

Copyright © 2007-2019