13.12.2016

Zapytanie ofertowe

Kraków 13.12.2016

W związku z planowaną ewaluacją projektu „Rozwój metod tutoringu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI” zachęcamy do składania ofert na usługę realizacji badania ewaluacyjnego. Zapytanie ofertowe prosimy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.

Numer zapytania ofertowego: 1/TUT/2016

Termin składania ofert: 19.12.2016 do godz.:16:00