13.12.2016

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu „Małopolskie Talenty” prowadzone jest zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia dotyczącego opracowania technicznego materiałów dla kadry oświatowej.
Proponowaną ofertę prosimy przygotować na załączonym formularzu ofertowym
Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku.
Rodzaj: Szacowanie wartości zamówienia
Termin składania ofert: 20.12.2016