Dotacja na kapitał obrotowy dla Stowarzyszenia Wiosna


Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Stowarzyszenia Wiosna” był realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 262 143,99 zł w tym kwota wydatków kwalifikowalnych wynosiła 262 143,99 zł. Stowarzyszenie Wiosna uzyskało dofinansowanie w kwocie 262 143,99 zł, co stanowiło 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

Okres realizacji projektu rozpoczął się w dniu 01-07-2020 a zakończył w dniu 30-09-2020.

Celem projektu było wsparcie utrzymania działalności Stowarzyszenia Wiosna jako średniego przedsiębiorcy, który w dniu udzielenia pomocy znajdował się w trudnej sytuacji na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Instytucja odpowiedzialna za udzielanie wsparcia jest Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji na temat programu dotacji https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy


Copyright © 2007-2022