Dane rejestrowe

Dane rejestrowe:

Stowarzyszenie WIOSNA zostało zarejestrowane 10.10.2001 r. pod numerem KRS 0000050905


NIP: 675-12-87-092

KRS: 0000050905

REGON: 356510550
Stowarzyszenie WIOSNA, organizator takich programów społecznych, jak Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości posiada od 2004 roku status organizacji pożytku publicznego (OPP). Oznacza to, że podczas corocznego rozliczenia podatku dochodowego, w swojej deklaracji PIT wpisując nasz nr KRS, przekażesz 1% podatku na działania Stowarzyszenia WIOSNA.


Dlaczego warto przekazać 1% podatku na Stowarzyszenie WIOSNA?


Dobroczyńcy, którzy co roku przekazują 1% swojego podatku na Stowarzyszenie WIOSNA, wspierają Szlachetną Paczkę, Akademię Przyszłości i inne nasze projekty społeczne. 1% podatku zmienia historie ludzi na dobre i sprawia, że:

  • możemy szkolić i rozwijać zespół niemal 13 tys. wolontariuszy Szlachetnej Paczki, którzy docierają do osób potrzebujących pomocy – tylko w 2021 roku wolontariusze odwiedzili ponad 25 tys. rodzin,
  • możemy organizować pracę wolontariuszy w 644 rejonach operacyjnych Szlachetnej Paczki – dzięki temu skuteczniej analizujemy biedę w lokalnych społecznościach i docieramy do potrzebujących, którzy pomocy najbardziej potrzebują,
  • możemy usprawniać i rozwijać dedykowany Paczce system online, dzięki któremu łączymy wolontariuszy, darczyńców i potrzebujące rodziny,
  • możemy zapewnić zaplecze organizacyjno-logistyczne, dzięki któremu miliony paczek od darczyńców (w 2021 rok ich wartość sięgnęła ponad 68 mln zł) w grudniu wyruszają w drogę do potrzebujących rodzin,
  • tworzymy i uruchamiamy nowe projekty ze specjalistyczną pomocą niwelujące główne przyczyny biedy – wśród tych inicjatyw są Paczka Seniorów, Paczka Lekarzy, Paczka Prawników czy Akademia Przyszłości,
  • możemy walczyć o lepsze jutro ludzi żyjących w biedzie, często w skrajnym ubóstwie, niosąc pomoc, która daje impuls do zmiany – zmieniamy ich trudne historie na dobre!
  • W Akademii Przyszłości pomagamy Dzieciom z niską samooceną, które w siebie nie wierzą, co przekłada się na trudności w szkole i z relacjami. 30% z nich pochodzi z rodzin z trudną sytuacją materialną. Dajemy im szansę i pomagamy im uwierzyć w siebie.

W 2022 roku chcemy dotrzeć do jeszcze większej liczby potrzebujących. Wśród nich są samotni seniorzy, dzieci z problemami w szkole, chorzy i niepełnosprawni czy osoby, dla których los okazał się okrutny w jeszcze inny sposób. Czy nam się to uda, zależy głównie od Waszego wsparcia.


Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie WIOSNA
Zdjęcia:


Copyright © 2007-2022