PACZKA LIDERÓW- aktywni i profesjonalni i innowacyjni liderzy wolontariatu


W 2011 roku już po raz trzeci szkolenia dla liderów i wolontariuszy projektu SZLACHETNA PACZKA zostały sfinansowane ze środków Program Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). W tym roku ponad 1500 osób wzięło udział w profesjonalnych szkoleniach, aby przygotować się do zaangażowania w działania społeczne i sprawy publiczne.


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wpisał się do świadomości społecznej i do praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych, jako instrument finansowy zwiększający dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - czytamy w dokumentach programowych. Celem główny PO FIO jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Projekt Stowarzyszenia WIOSNA został zrealizowany w ramach priorytetu I PO FIO: „Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne”.

PACZKA LIDERÓW - AKTYWNI, PROFESJONALNI I INNOWACYJNI LIDERZY WOLONTARIATU to przedsięwzięcie angażujące młodych przedstawicieli wspólnot lokalnych do pełnienia roli profesjonalnych animatorów życia społecznego. Celem projektu było pozyskanie i przygotowanie wolontariuszy do pełnienia funkcji liderów akcji społecznej SZLACHETNA PACZKA w swoich środowiskach lokalnych. Pierwszym etapem było wdrożenie systemu szkoleniowego dla liderów, którzy zostali dodatkowo objęci wsparciem ze strony ekspertów (coachów). Następnie przeszkoleni liderzy pozyskiwali w swoich lokalnych środowiskach na terenie całej Polski wolontariuszy, tworząc zespoły zadaniowe w rejonach.

Ponad 250 liderów, 1260 wolontariuszy oraz eksperci w ramach wolontariatu pracowniczego, wnieśli swój wkład w przygotowanie i realizację Szlachetnej PACZKI. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zostali oni kompleksowo przygotowani do niesienia mądrej i skutecznej pomocy.


Wartość projektu PACZKA LIDERÓW- AKTYWNI, PROFESJONALNI I INNOWACYJNI LIDERZY WOLONTARIATU wyniosła 375 tysięcy złotych, z czego 300 tysięcy złotych to środki Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.*Informacje o PO FIO pochodzą z dokumentu: Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, więcej na: www.pozytek.gov.pl.

Copyright © 2007-2020