Akademia Przyszłości

To ogólnopolski program, który dzięki unikalnej metodologii - Systemowi Motywatorów Zmiany przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu.

Akademia Przyszłości powstała w 2003 roku z inicjatywy księdza Jacka WIOSNY Stryczka i jest siostrzanym projektem SZLACHETNEJ PACZKI. Kiedy wolontariusze odwiedzali rodziny w potrzebie, dostrzegli, że dzieci potrzebują nie tylko materialnej pomocy, ale przede wszystkim wyprowadzenia ich z błędnego przeświadczenia, że do niczego się nie nadają.


Akademia sprawia, że dzieci, które dotychczas czuły się nieważne, mogą poczuć się wyjątkowe. Stają się czyimś oczkiem w głowie. To uczucie przeprowadza je do lepszego życia. Dzięki całorocznej pracy z tutorem- wolontariuszem, Akademia zapewnia mądrą pomoc swoim podopiecznym

W Akademii dziecko jest najważniejsze. Wierzymy w jego potencjał. Wiemy, że zasługuje na czas i uwagę. Traktujemy je poważnie, jest naszym partnerem.

Nie zmieniamy świata dziecka, tylko samo dziecko


Akademia nie zmienia świata dzieci, nie usuwa przeszkód z ich drogi, ale uczy je, jak sobie w tym świecie radzić. Otoczenie dziecka i problemy mogą pozostać takie same, ale dzięki Akademii, dziecko wie, jak stawiać czoła trudnościom i wygrywać. O przeszkodach myśli jak o wyzwaniach możliwych do podjęcia i wygrania.

Kształtujemy w dziecku mentalność wędkarza


Akademia daje dziecku rybę (m.in. wyprawkę na początek roku), wędkę (uczy konkretnych umiejętności np. odpowiadania przy tablicy, rozmowy z kolegami), ale - co najważniejsze - kształtuje w nim mentalność wędkarza (uczy je, jak radzić sobie w szkole i w życiu).

Jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza i dostanie wędkę, to ją sprzeda i kupi ryby. A nam zależy na tym, by dzieci miały w sobie mentalność wędkarza, który nawet jeśli nie ma wędki, to zrobi ją sam i zacznie łowić ryby. Naszym celem jest to, aby dzieci radziły sobie w życiu. Najpierw w szkole, ale potem w życiu.

Wspólnie z dzieckiem patrzymy w przyszłość


Mądre wychowanie powinno polegać na tym, że dorosły patrzy z dzieckiem w jego przyszłość, a nie zaspokaja jego tymczasowe potrzeby. Dorosły, który chce dobra dziecka stawia dziecku wyzwania, uczy je samodzielności, kształtuje w nim mentalność wędkarza. Dzięki temu, dziecko w przyszłości może odnosić sukcesy i radzić sobie samo. Tak właśnie w przyszłość patrzy tutor i darczyńca wraz z dzieckiem.

Wyprowadzamy dzieci z porażki szkolnej


Nie skupiamy się na samej porażce, ale chcemy poznać jej przyczyny. Dzięki temu wiemy, jak działać i pomagać dziecku.

Nie wychowujemy


Nie zajmujemy się wychowywaniem dzieci, ponieważ wychowanie wymaga dużej ilości czasu, którego nie mamy. Dlatego uderzamy w czułe punkty, działamy impulsowo (projektując doświadczenia, spotykając się z dzieckiem na cotygodniowych zajęciach) i miejscowo (diagnozując źródło trudności i reagując na nie) - po to, aby przygotować dzieci do przyszłości.

W ramach pracy z dzieckiem przechodzimy od poczucia niższość, bezradności i braku motywacji, do gotowości podejmowania wyzwań i otwartości na potencjalne sukcesy lub porażki, aż po najwyższy stan zdolności do kreowania. Jest to droga od doświadczania porażki w szkole do radzenia sobie w życiu.

Wartości Akademii Przyszłości:

Indywidualne zaangażowanie

Odpowiedzialność

Kreatywność

Wzrastanie do samodzielności

Przeprowadzamy dziecko ku lepszej przyszłości dzięki przemyślanej metodologii - Systemowi Motywatorów Zmiany i projektowaniu doświadczeń.

Zobacz więcej na www.akademiaprzyszlosci.org.pl

Copyright © 2007-2022