MISJA WIOSNY - komentarz ks. Jacka Stryczka


ZMIENIAMY MENTALNOŚĆ PRZEZ DZIAŁANIE

Nie rybę, nie wędkę, ale…
Organizując akcje pomocowe, często przypomina się, że nie należy dawać ryby, ale wędkę. W praktyce okazuję się, że ofiarowana wędka zostaje sprzedana, by kupić ryby. Bo żeby skutecznie pomóc sobie i innym, trzeba mieć nie tylko narzędzia, ale odpowiedni sposób myślenia. Mentalność staje się główną linią podziału między bogatymi a biednymi, między przegranymi a zwycięzcami. Dostosowanie mentalności do wymogów rzeczywistości okazuje się głównym warunkiem sukcesu we współczesnym świecie.

Społeczeństwo obywatelskie
Wizja społeczeństwa obywatelskiego to po prostu ludzie wrażliwi na siebie nawzajem, gotowi do budowania lokalnych społeczności, opartych na wzajemnej życzliwości i pomocy.

W Polsce jest to ciągle wizja. Wielu ludzi nie radzi sobie z nowymi wyzwaniami i stacza się na margines społeczeństwa. Ci, którzy odnoszą sukcesy, mają problemy, by się nimi dzielić. Ludzie dobrej woli często zastanawiają się nad tym, jak skutecznie nieść pomoc innym. Organizacje pozarządowe muszą dopiero zdobyć prestiż i umiejętności.

Stowarzyszenie WIOSNA

Stowarzyszenie WIOSNA widzi swoją misję we wspieraniu tworzącego się dopiero społeczeństwa ludzi życzliwych, otwartych, gotowych do niesienia sobie wzajemnej pomocy. Naszym głównym narzędziem są konkretne projekty, które niosą w sobie nowe rozumienie pomocy. Przez swoje działania Stowarzyszenie chce zmieniać sposób myślenia tych, którzy potrzebują pomocy, jak również osób, które mogą im tej pomocy udzielić tak, by była ona skuteczna i by wyzwalała więcej dobroci i życzliwości.
Copyright © 2007-2022