Wiosna 16.06.2023

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wiosna z 14 czerwca 2023 r.

14 czerwca 2023 roku członkowie Stowarzyszenia  spotkali się podczas Walnego Zgromadzenia, aby podsumować czteroletnią kadencję zarządu i wybrać władze WIOSNY na kolejny okres. 

Przez ostatnie cztery lata WIOSNA z powodzeniem realizowała swoją misję i działania społeczne. Szlachetna Paczka połączyła setki tysięcy Polaków, a pomoc docierała do najbardziej potrzebujących. Tylko w 2022 r. wartość pomocy wyniosła blisko 60 mln zł. Akademia Przyszłości nieustannie pomaga przezwyciężać trudności najmłodszym, a program jest realizowany w 260 szkołach w całym kraju.

WIOSNA przez minione cztery lata była obecna wszędzie tam, gdzie potrzebna była pomoc: pomagaliśmy najbardziej potrzebującym dotkniętym pandemią COVID-19 i zrealizowaliśmy szereg działań na rzecz osób uciekających przed wojną w Ukrainie (łącznie ze specjalną edycją Szlachetnej Paczki w czerwcu 2022 r.). 

Prezeską  zarządu Stowarzyszenia ponownie została wybrana Joanna Sadzik. Pracę w zarządzie kontynuować będą również Konrad Kruczkowski, odpowiedzialny za komunikację WIOSNY oraz Łukasz Adach, dyrektor HR w WIOŚNIE. 

Agnieszka Grzechnik, Dominika Langer-Gniłka oraz Sebastian Widlak, dotychczasowi członkowie Zarządu, pozostają w Stowarzyszeniu i jako dyrektorzy obszarów podjęli się misji bieżącego, operacyjnego zarządzania WIOSNĄ i jej programami. 

Darczyńcom, wolontariuszom, pracownikom, przyjaciołom WIOSNY, partnerom biznesowym i dziennikarzom, którzy o nas mówią, dziękujemy za te minione cztery lata. Bez Was Paczka i Akademia nie mogłyby realizować swojej misji. Wciąż bardzo Was potrzebujemy.