O Fundacji

The Spring Foundation zostało utworzone w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych w celu wspierania działalności Stowarzyszenia Wiosna w Polsce. Od 2016 roku działania The Spring Foundation koncentrują się na realizowaniu projektów, w tym SZLACHETNEJ PACZKI, na terenie Stanów Zjednoczonych. W myśl hasła Polonia pomaga Polonii fundacja pomaga zawalczyć o życie tym rodakom mieszkającym za oceanem, którzy z niezależnych od siebie przyczyn znaleźli się w ciężkiej sytuacji.


Zespół Spring

Lucyna Gavrylyuk
Prezes Zarządu
Lucyna.Gavrylyuk@springfoundation.org

Anna Koczyjan
Wiceprezes Zarządu/Skarbnik
Anna.Koczyjan@springfoundation.org

Piotr Oczkowicz
Członek Zarządu/Projekty Specjalne
Piotr.Oczkowicz@springfoundation.org

Ewa Staszkiewicz
Członek Zarządu/Koordynator Współpracy z Polonią
Ewa.Staszkiewicz@springfoundation.org

Kinga Pindera-Kuczek

Członek Zarządu/Koordynator Współpracy Międzynarodowej/Specjalista ds. Komunikacji
Kinga.Pindera-Kuczek@springfoundation.org

Joanna Niemczyk
Członek Zarządu/Koordynator Projektu/Lider Rejonu
Joanna.Niemczyk@springfoundation@org
Copyright © 2007-2019