O Fundacji

Fundacja „The Spring Foundation” powstała w Stanach Zjednoczonych w celu wspierania działalności polskiego Stowarzyszenia WIOSNA.


Fundacja realizuje swoją misję poprzez:
  • gromadzenie środków finansowych i przekazywanie ich na konto Stowarzyszenia WIOSNA,
  • nawiązywanie kontaktów ze sponsorami oraz innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w USA,
  • organizowanie akcji, koncertów, konferencji, spotkań, etc. budzących wrażliwość społeczeństwa na potrzebujących.


Zarząd Fundacji:

Patrick Robak - Prezes
Anna Koczyjan– Sekretarz i Skarbnik
Anna Kwiek - Członek Zarządu
Piotr Oczkowicz - Członek ZarząduKontakt:

The Spring Foundation
2636 Woodmere Dr.
Darien, IL 60561


Zapraszamy wszystkich, którzy chcą finansowo wesprzeć działania Fundacji.

Wejdź na stronę The Spring Foundation >>

Copyright © 2007-2017