O Fundacji

Fundacja WIOSNA (The Spring Foundation) powstała w Chicago w listopadzie 2005 roku w celu wspierania działalności polskiego Stowarzyszenia WIOSNA.


Fundacja realizuje swoją misję poprzez:
• gromadzenie środków finansowych i przekazywaniu ich na konto Stowarzyszenia WIOSNA,
• nawiązywanie kontaktów ze sponsorami oraz innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w USA,
• organizowanie akcji, koncertów, konferencji, spotkań, etc. budzących wrażliwość społeczeństwa na potrzebujących.

O działalności The Spring Foundation mówi Małgorzata Borysiewicz, Prezes organizacji


Kontakt z Fundacją:

Anna Kwiek - Prezes
Zbigniew Wojtas - Sekretarz
Anna Koczyjan - Skarbnik
Piotr Oczkowicz - Członek ZarząduKontakt:

The Spring Foundation
2636 Woodmere Dr.
Darien, IL 60561
Tel./ Fax: 630 985 1863
E-mail: spring.foundation@yahoo.com


Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wesprzeć działania Fundacji. Pomóc można na kilka sposobów:

1. Organizacyjnie - jeśli chcesz włączyć się w pomoc przy którejś z akcji organizowanych przez Fundację, skontaktuj się z Anną Koczyjan:
2. Finansowo - wspierając Fundację poprzez donacje:
• The Spring Foundation - PNC, nr konta 071921891- 4612316266
• Czeki prosimy kierować na adres:
The Spring Foundation
2636 Woodmere Dr
Darien, IL 60561


Możesz przekazać dotację dla SPRING Foundation za pomocą systemu PayPal
Copyright © 2007-2015