01.03.2017 - rozeznanie rynku

Kraków 01.03.2017

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia dotyczącego usługi noclegowej oraz usługi cateringowej dla uczestników warsztatów wyjazdowych wraz z salą na warsztaty wyjazdowe na potrzeby projektu „Wiosenna Akademia Możliwości” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.

Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

Szczegółowe wymagania znajdują się z opisie przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Copyright © 2007-2019