13.12.2016 - rozeznanie rynku

Kraków 13.12.2016

W związku z planowaną organizacją wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Wiosenna Akademia Możliwości” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku poniżej.

Wycenę proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

Szczegółowe wymagania znajdują się z opisie przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Copyright © 2007-2020