Spotkanie partnerów projektu Firefighters Plus w Northumberland

W dniach 17-19 kwietnia w Northumberland (Wielka Brytania) odbyło się 2. spotkanie ponadnarodowe z udziałem siedmiu organizacji partnerskich projektu Firefighters Plus. Pierwszy dzień rozpoczął się od serdecznego powitania Paula Hedleya, szefa Fire & Rescue Service w Northumberland. Partnerzy wykorzystali to spotkanie, aby przygotować się do następnego etapu projektu: testowania szkolenia online przez strażaków z Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii, Holandii i Polski.

Idea i cele współpracy

Zawód strażaka został uznany za najbardziej godną zaufania profesję we wszystkich regionach świata (źródło: Zaufanie do zawodów, GFK Verein, jesień 2015). Niestety, ten potencjał nie został jednak jeszcze całkowicie odkryty. Projekt Firefighters Plus ma na celu pomóc strażakom wykorzystać swoją pozycję w lokalnych środowiskach jako wzór do naśladowania w promowaniu idei integracji społecznej. Aby zrealizować te założenia - siły połączyło pięć służb pożarniczych z różnych krajów oraz dwie organizacje pozarządowe z doświadczeniem w dziedzinie integracji społecznej. W efekcie tej współpracy powstaje pierwsze otwarte i wielojęzyczne szkolenie online dla strażaków, dotyczące wykorzystania ich pozycji jako wzorca do promowania włączenia społecznego.

Co dalej?

Następne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w październiku 2018 r w Poznaniu. Podczas tego spotkania przedstawiciele z organizacji partnerskich ocenią wyniki testowania i określą jakie usprawnienia powinny zostać wdrożone do scenariusza szkolenia zanim ostatecznie zostanie ono opublikowane i publicznie udostępnione.

Projekt jest współfinansowany przez program Erasmus + Unii Europejskiej.

Firefighters Plus jest inicjatywą partnerską: Frederiksborg Fire & Rescue Service (Dania), Northumberland Fire & Rescue Service (UK), Instituut Fysieke Veiligheid (Holandia), Alcala de Guadaira Fire & Rescue Service (Hiszpania), Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Rumunia), Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Stowarzyszenia WIOSNA z Krakowa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.firefightersplus.eu

Zdjęcia:

Copyright © 2007-2020