VolunCET – drugie międzynarodowe spotkanie w Krakowie


VolunCET – drugie międzynarodowe spotkanie w Krakowie

W dniach 10 do 14 maja, pięć partnerskich organizacji z projektu VolunCET spotkało się w Krakowie (Polska) na drugim spotkaniu partnerskim.

Celem projektu jest umożliwienie dotarcia do wysokiej jakości materiałów dla Koordynatorów Wolontariatu poprzez stworzenie pierwszego, wielojęzykowego e-learningu dla Koordynatorów Wolontariatu w Europie.

Przedstawiciele organizacji wykorzystali to spotkanie projektowe do oceny treści szkoleniowych opracowanych przez każdą organizację partnerską we wcześniejszym etapie projektu oraz dzielenia się opiniami i rekomendacjami służącymi wypracowaniu najlepszych materiałów.

Kolejnym krokiem będzie ostateczne opracowanie treści szkoleń on-line przed trzecim spotkaniem partnerskim w Rzymie (Włochy), zaplanowanym na wrzesień 2017 r. Podczas spotkania w Rzymie przedstawiciele organizacji partnerskich będą się przygotowywać do kolejnego etapu projektu jakim jest testowanie szkolenia on-line przez Koordynatorów Wolontariatu z pięciu krajów.

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erazmus+ i jest wspólną inicjatywą: andaluzyjskiej platformy wolontariatu (Hiszpania), Stowarzyszenia WIOSNA (Polska), SPORTUNION Tirol (Austria), Portugalskiej Konfederacji Wolontariatu (Portugalia) i SPES (Włochy).

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: www.voluncet.eu

Zdjęcia:

Copyright © 2007-2020