VolunCET – czwarte międzynarodowe spotkanie w Lizbonie (Portugalia)

W dniach 23 do 26 lutego, pięć partnerskich organizacji z projektu VolunCET spotkało się
w Lizbonie (Portugalia) na czwartym spotkaniu partnerskim.

Celem projektu jest umożliwienie dotarcia do wysokiej jakości materiałów dla Koordynatorów Wolontariatu poprzez stworzenie pierwszego, wielojęzykowego e-learningu dla Koordynatorów Wolontariatu w Europie.

Podczas pierwszej części spotkania partnerzy prezentowali wyniki testowania materiałów przez Koordynatorów Wolontariatu z pięciu krajów (Hiszpanii, Polski, Austrii, Portugalii
i Włoch).

Podczas drugiej części spotkania partnerzy podsumowywali wyniki testowania i definiowali jakie rozwiązania powinny być zaimplementowane do powstałych materiałów, zanim zostaną one opublikowane we wrześniu 2018.

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erazmus+ i jest wspólną inicjatywą: andaluzyjskiej platformy wolontariatu (Hiszpania), Stowarzyszenia WIOSNA (Polska), SPORTUNION Tirol (Austria), Portugalskiej Konfederacji Wolontariatu (Portugalia) i SPES (Włochy).

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: www.voluncet.eu

Zdjęcia:

Copyright © 2007-2020