VolunCET – Opracowanie pierwszego otwartego i wielojęzycznego szkolenia online dla Koordynatorów Wolontariatu w Europie

Koordynatorzy Wolontariatu to specjaliści, którzy pracują w organizacjach wolontariackich zarządzających pracą wolontariuszy. Zawód Koordynatora Wolontariatu zdobywa uznanie dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na tego typu profil pracy. Jednakże, jak w przypadku wielu innych nowych zawodów na rynku, brakuje możliwości zapewnienia wysokiej jakości ich kształcenia. Nie istnieją konkretne ścieżki edukacyjne, prowadzące do zostania Koordynatorem Wolontariatu.

Dlatego też, pięć organizacji z pięciu krajów europejskich połączyło siły w projekcie VolunCET, który ma na celu opracowanie pierwszego otwartego i wielojęzycznego szkolenie online dla koordynatorów wolontariatu w Europie.

W dniach od 21 do 23 listopada, pięć organizacji partnerskich projektu VolunCET spotkało się w Sewilli (Hiszpania) na pierwszym spotkaniu projektowym.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczęło ciepłe powitanie Armando Rotea, Prezesa Andaluzyjskiej Platformy Wolontariatu, który pogratulował delegatom z organizacji partnerskich ich zaangażowania na rzecz poprawy jakości i dostępności szkoleń dla Koordynatorów Wolontariatu w Europie.

Delegaci wykorzystali pierwsze spotkanie projektowe na ustalenie silnych podstaw współpracy partnerskiej. Pracowali, w szczególności, nad opracowaniem treści szkoleniowych, przeglądali prace wykonane dotychczas przez każdą organizację partnerską, a także dzielili się uwagami i poradami w celu wzajemnej pomocy.

Następnym krokiem będzie dokończenie opracowywania treści szkoleniowych online przed drugim spotkaniem projektowym w Krakowie, planowanym na maj 2017. Podczas spotkania w Krakowie, delegaci z organizacji partnerskich będą przygotowywali się do kolejnych działań związanych z projektem, testowania szkoleń on-line wraz z Koordynatorami Wolontariatu z pięciu krajów.

Projekt ten, współfinansowany przez program Erasmus + Unii Europejskiej, to wspólna inicjatywa: Andaluzyjskiej Platformy Wolontariatu (Hiszpania), Stowarzyszenia WIOSNA (Polska), SPORTUNION Tyrol (Austria), Portugalskiej Konfederacji Wolontariatu (Portugalia) i SPES (Włochy).


Zdjęcia:

Copyright © 2007-2020