International projects in WIOSNA (read more...)


EmPOWERing YOUth


Okres realizacji/The implementation period:
XI 2015

Cel/Aim project:

Głównym celem projektu było budowanie partnerstw strategicznych na rzecz projektów aktywizujących zawodowo bezrobotną młodzież poprzez spotkanie z przedstawicielami 9 organizacji działających z młodzieżą lub/i na rzecz młodzieży, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami, analizę potrzeb i problemów młodzieży oraz wypracowanie propozycji na wspólne długofalowe projektów skierowane do pozostających bez zatrudnienia młodych ludzi.

The main objective of the project was build strategic partnerships between organization working in the field of youth to implement future projects directed to youth to stimulate them professionally, fight unemployed among young people and strengthen their awareness of self-development

Partnerzy/Partners:
Syunik-Development NGO (Armenia); Mladezhko evropeisko obshtestvo (Bułgaria/Bulgaria); MI HI For Training And Development (Egipt/ Egypt); Udruga mladih PHARINA (Chorwacja/ Croatia); JORDAN Youth Innovation Forum (Jordania/ Jordan); The Vision (Turcja/ Turkey); Vicolocorto (Włochy/ Italy); Tarptautinis bendradarbiavimo centras (Litwa/ Lithuania).

Liczba osób objętych wsparciem/Target group:
27
Źródła finansowania/Co-funded by: Erasmus+


Up-skilling Europe

Okres realizacji/The implementation period: 2014 – 2016

Cel/Aim project:
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym w całej Europie w procesie opracowywania i aktualizacji umiejętności

Improving the employability of adults at risk of social exclusion across Europe through a process of developing and updating skills

Partnerzy/
Partners: Stowarzyszenie WIOSNA (Poland), AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA (Spain), Cantiere Giovani Cooperativa Sociale ONLUS (Italy), SYLLOGOS IDIOKTITON KENTRON XENON GLOSSON NOMOU LARISS (Greece), Media Partners SRL (Romania), INTERACTIVE ENGLISH LANGUAGE SCHOOL LTD (UK)

Liczba osób objętych wsparciem/Target group:
75
Źródła finansowania/Co-funded by: Erasmus+
Website: www.upskillingeurope.eu
Fanpage: www.facebook.com/upskillingeurope?fref=ts


VolunVET (VET for Volunteer Coordinators)a Leonardo DaVinci Partnership

Okres realizacji/
The implementation period: 2013 – 2015

Cel/Aim project:
Poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego dla koordynatorów Wolontariatu w Europie, wymiana dobrych praktyk w zakresie rekrutacji, szkoleń i zarządzania Koordynatorami Wolontariatu i wspieranie ich mobilności

Improve the quality of VET for Volunteer Coordinators in Europe, facilitate the exchange of good practices on recruitment, training and managing Volunteer Coordinators, promote the mobility of Volunteer Coordinators and trainers of Volunteer Coordinators

Partnerzy/
Partners: Stowarzyszenie WIOSNA (Poland), Plataforma Andaluza de Voluntariado (Spain), Asociacion Gantalcalá (Spain), SPORTUNION TIROL (Austria), Društvo Nigerijcev v Soveniji (Slovenia), Nëus Jëuni Gherdëina (Italy), FireAid (Denmark), C.A.R.D.O. (Slovakia)

Liczba osób objętych wsparciem/Target group:
259
Źródła finansowania/Co-funded by: Lifelong Learning Programme
Website: www.volunvet.eu
Fanpage: www.facebook.com/volunvet?fref=ts


EPAEMSI - European Partnership on Adult Education and Mobility for Social Inclusion

Okres realizacji/The implementation period: 2012 – 2014

Cel/Aim project:
Wymiana doświadczeń organizacji partnerskich działających na rzecz integracji społecznej i aktywizacji osób dorosłych należących do grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, promowanie i poprawa poziomu ich integracji społecznej poprzez edukację, w szczególności kształcenie pozaformalne i nieformalne

Use the experience of the partner organisations on social inclusion and the active participation of adult learners from disadvantaged social groups to promote and improve social inclusion through education, in particular non-formal and informal education

Partnerzy/
Partners: Stowarzyszenie WIOSNA (Poland), FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA RIOJA (Spain), Malta UNESCO Youth Association (Malta), FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU DIVERSITATE ETNOCULTURALA (Romania), Društvo Nigerijcev v Soveniji (Slovenia), Cantiere Giovani - Cooperativa Sociale ONLUS (Italy), Engage Youth Empowerment Services (UK)

Liczba osób objętych wsparciem/Target group:
277
Źródło finansowania/Co-funded by: Lifelong Learning Programme
Website: www.epaemsi.blogspot.com
Fanpage: www.facebook.com/epaemsi?ref=ts&fref=ts


NGO up!


Okres realizacji/The implementation period: VIII - XII 2012

Cel/Aim project:
Podniesienie jakości systemów wspierających działalność młodzieżową i rozwinięcie potencjału 6 organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie problematyki i działań młodzieżowych

Improving the
quality of support systems for youth activities and the development potential of six civil society organizations in the field of youth

Partnerzy/Partners:
Stowarzyszenie WIOSNA (Poland), Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów (Poland), Asociacion Gantalcala (Spain), SISU Idrottsutbildarna (Sweden), Erdemli District of National Education Directorate (Turkey), Brivpratigais.lv (Latvia)

Liczba osób objętych wsparciem/Target group:
22
Źródła finansowania/Co-funded by: Młodzież w Działaniu/ Youth in Action


Contact person:

Anna Woźniak
Projects manager
e-mail: anna.wozniak@wiosna.org.pl
m. +48 783 430 183
Copyright © 2007-2020