„PACZKA LIDERÓW”

W tym roku Stowarzyszenia WIOSNA dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przygotowała do aktywnego działania ponad 140 liderów społecznych.

Działania projektowe obejmują okres od 1.06.2014 r. do 31.12.2014 r. i dotyczą bezpośrednio wolontariuszy z całego kraju, którzy zostaną przygotowani do pełnienia funkcji liderów społecznych w projekcie SZLACHETNA PACZKA. Ponadto, w pośredni sposób zaangażowanych będzie 2100 wolontariuszy, którzy uzyskają kompetencje umożliwiające aktywizowanie obywateli, organizowanie pomocy społecznej oraz zostanie im przekazana kompetentna i profesjonalna wiedza w obszarze projektowania pracy socjalnej.

PACZKA LIDERÓW wpisuje się w misję oraz wizję Stowarzyszenia WIOSNA oraz odpowiada na ogólnopolskie problemy takie jak: niski poziom aktywności społecznej oraz kapitału społecznego. Wartość dodaną projektu stanowi zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin żyjących
w niezawinionej biedzie.

Zakres działań projektowych ma wielowymiarowy charakter i dzięki swojej konstrukcji kładzie nacisk zarówno na pełne zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi, jak i rozwój osobisty. Zaproponowane rozwiązania, każdej z grup w nim uczestniczących przynoszą wymierne oraz realne korzyści. Projekt jest realizowany w partnerstwie z przedstawicielami sektorów: publicznego i prywatnego. Obszary wsparcia obejmują konsultacje merytoryczne, transfer wiedzy, a także metodykę zarządzania w środowisku biznesowym, która zostanie wdrożona do koordynowania całego projektu.

Projekt PACZKA LIDERÓW jest dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wartość projektu wynosi 112 245,00 złotych.

Copyright © 2007-2020