AKADEMIA ODKRYWCÓW KULTURY - start!

Dla kogo?

Stowarzyszenie WIOSNA zaprasza do udziału w projekcie "AKADEMIA ODKRYWCÓW KULTURY" 500 dzieci ze 100 partnerskich szkół podstawowych na terenie 25 miast z całej Polski. Projekt Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W jakim celu?

Projekt "AKADEMIA ODKRYWCÓW KULTURY" to kompleksowy program, którego celem jest wzmocnienie uczestnictwa w kulturze oraz rozwój kompetencji kulturalnych i twórczości u dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poprzez interdyscyplinarne wydarzenia artystyczne realizowane w 25 miastach dzieci będą stopniowo i sukcesywnie oswajać się ze światem kultury, uczestniczyć aktywnie w wydarzeniach artystycznych, świadomie je interpretować, by w końcu samodzielnie tworzyć.

Co można zyskać?

Każde ze 500 dzieci w trakcie trwania projektu, może wziąć udział w różnorodnych formach zaangażowania od odkrywania różnych dziedzin kultury (zwiedzanie instytucji kulturalnych od kuchni, spotkania z artystami i warsztaty twórcze) po jej tworzenie (dzieci – jako eksperci i narratorzy w filmach). Podsumowaniem tych działań będzie 25 wernisaży prac dzieci w 25 miastach.

Wolontariusze w projekcie

Istotna rolę w projekcie pełnią wolontariusze, którzy będą towarzyszyć dzieciom we wszystkich zaplanowanych działaniach. Grupa 170 wolontariuszy będzie wspierać i ułatwiać proces edukacji kulturalnej najmłodszym, dlatego w trakcie projektu zostanie zorganizowane specjalne spotkanie empowerment. Wolontariusze towarzysząc dzieciom w trakcie projektu obserwowali jak dzieci angażują się, jaką mają motywację, które formy pracy dają najlepsze efekty. Wnioski z ich pracy są niezwykle cenne dla skutecznej realizacji projektu.

W trakcie spotkania podsumowane zostaną dotychczasowe efekty oraz wypracowane rozwiązania ulepszające dalszy przebieg projektu. Spotkanie pozwoli również usystematyzować wiedzę wolontariuszy, tak aby po zakończeniu projektu byli oni jeszcze lepiej przygotowani do pracy w kolejnych projektach kulturalnych i edukacyjnych. Spotkanie będzie miało charakter szkoleniowo-warsztatowy. Poprowadzą je eksperci z zakresu edukacji kulturalnej, ewaluacji, empowermentu w projektach społecznych.

Formy udziału dzieci i wolontariuszy

Spotkania z artystami i warsztaty twórcze z zakresu różnych dziedzin sztuki i kultury (np. malarstwo, fotografia czy teatr) będą to spotkania z artystami, pasjonatami, stanowiącymi dowód wartości podążania za pasją i marzeniami.

Wizyty w instytucjach kulturalnych i zwiedzanie ich „od kuchni”, udział w wydarzeniach będzie miał znaczący wpływ na przybliżanie dzieciom sztuki w nietypowy sposób, przystępny i dostępny, wizyty będą również wpływać na rozwój emocjonalny, społeczny, moralny, ale także poznawczy dzięki różnorakim formom zaangażowania (np. kulisy pracy w teatrze, galerii, wydawnictwie, itp.).

Udział w filmach – dzieci jako narratorzy i eksperci, będą mogły pochwalić się wiedzą zdobytą podczas warsztatów, przekazać ją swoim rówieśnikom. Udział w filmie zwiększy ich samoocenę i będzie ciekawą przygodą oraz rodzajem nagrody.

Wernisaż prac – będzie zwieńczeniem projektu, wydarzeniem nobilitującym dla najmłodszych artystów, publiczna prezentacja ich prac będzie szczególnym rodzajem docenienie ich wysiłków twórczych i włożonej pracy.


O projekcie

Projektodawca: Stowarzyszenie WIOSNA
Tytuł projektu: AKADEMIA ODKRYWCÓW KULTURY.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okres realizacji: 03.2014-08.2014Copyright © 2007-2020