Międzynarodowe spotkanie edukacyjne na rzecz włączenia społecznego w Rumunii

Rumuńska organizacja Ethnocultural Diversity Resource Center (EDRC) będzie gospodarzem trzeciego spotkania w ramach projektu EPAEMSI (European partnership on Adult Education and Mobility for Social Inclusion – Europejskie Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Osób Dorosłych i Mobilności dla Włączenia Społecznego). Spotkanie odbędzie się w Kluż-Napoka, stolicy Transylwanii, w dn. 24-27 maja 2013 r.. Uczestnikami spotkania będą osoby dorosłe z: Hiszpanii, Malty, Polski, Słowenii, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Przed spotkaniem, wszystkie organizacje przeprowadziły u siebie sesje lokalne, które miały na celu jak najlepsze przygotowanie uczestników do wyjazdu. Podczas pobytu w Rumunii wezmą oni udział w serii spotkań i aktywności, których celem jest włączenie społeczne poprzez edukację nieformalną, tj. prezentacja działań organizacji przyjmującej oraz dobre praktyki w obszarze edukacji na rzecz włączenia społecznego, jak również okazja do wizyt studyjnych na tereny, które są objęte ich działalnością. Ponadto, odbędzie się konferencja poświęcona edukacji nieformalnej, a także wieczór międzykulturowy, na który zaproszeni zostaną uczestnicy, mieszkańcy oraz lokalne środowiska i organizacje.

Projekt jest finansowany z funduszy Komisji Europejskiej, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Jego celem jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk, związanych z inkluzją społeczną oraz aktywna partycypacja osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

4-DAYS INTERCULTURAL LEARNING FOR SOCIAL INCLUSION IN ROMANIA

Ethnocultural Diversity Resource Center will be the host of the third meeting of the EPAEMSI project (European partnership on Adult Education and Mobility for Social Inclusion) which will take place from 24th to 27th May 2013. They will be welcoming in Cluj-Napoca –Romania, adult learners from disadvantaged social groups from Spain, Malta, Poland, Slovenia, Italy and United Kingdom.

After having received a pre-departure training in their respective countries, participating adult learners are ready to embark on this 4-day intercultural experience. During their time in Cluj-Napoca, and with the support of their leaders and of the Romanian organisation, they will take part in a series of activities orientated at social inclusion through education. These activities will include a presentation of the hosting organisation and its best practices on education for social inclusion as well as the possibility for the adult learners to experience on the field these best practices. In addition, there will be a conference on non-formal education for social inclusion followed by the intercultural celebration to which will be invited the visiting participants, the members of the public and local organisations.

The aim of this project, co-funded by the European Commission through the Lifelong Learning Programme, is to use the experience of the partner organisations on social inclusion and the active participation of adult learners from disadvantaged social groups to promote and improve social inclusion through education, in particular non-formal and informal education.

Throughout the two-year project, partners will organise mobility activities and activities at local level in order to share their best practices on how to use education for social inclusion and bring light on the issue of social exclusion whilst using this opportunity to create more mobility projects as a mean to further enhance social inclusion. Adult learners will be from disadvantaged social groups and they will have an active and prominent role throughout the project by experiencing the best practices and providing feedback whilst benefiting from an intercultural experience.
Copyright © 2007-2020