Projekt ABSOLWENT IDZIE DO PRACY!

Projektodawca: Stowarzyszenie WIOSNA
Tytuł projektu: ABSOLWENT IDZIE DO PRACY! Aktywizacja zawodowa małopolskich studentów
Cel główny projektu: Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia absolwentów wybranych powiatów Małopolski pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków do rozwoju aktywności zawodowej w Małopolsce przez organizowanie szkoleń, staży i innych form wsparcia zawodowego.
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.09.2013 – 30.06.2015.
Wartość projektu: 1 504 252,66 zł.

Formy wsparcia:
• Doradztwo zawodowe (300 godzin doradztwa zawodowego)
• Szkolenia (ponad 260 godzin szkoleń)
• 70 miejsc stażowych na terenie województwa małopolskiego
• 70 stypendiów stażowych
• Pośrednictwo zawodowe po zakończeniu staży

Dołącz do projektu już dziś! Więcej

Kontakt:
Marzena Rogozik
Manager ds. rekrutacji i organizacji stażu
tel.:785 894 369
e-mail: marzena.rogozik@wiosna.org.plCopyright © 2007-2020