Finał akcji społecznych


W grudniu w ponad 400 lokalizacjach w całym kraju odbyły się akcje społeczne, będące zwieńczeniem projektu „WIOSNA Liderów”. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, otrzymanych materiałach merytorycznych, wsparciu liderów i doradców, wolontariusze przeprowadzili w sposób profesjonalny projekty społeczne. Ich celem była pomoc osobom potrzebującym i aktywizacja lokalnych społeczności.

Zespoły wolontariuszy pod okiem liderów odwiedzili osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, następnie według profesjonalnych standardów zdiagnozowali ich potrzeby i sytuację. Kolejnym krokiem była praktyczna organizacja pomocy w ramach akcji społecznych. Jedną z nich była SZLACHETNA PACZKA, podczas której wolontariusze pomogli osobom żyjącym w niezawinionej biedzie.

Projekt „WIOSNA Liderów” przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jego efektem jest ponadto podniesienie poziomu aktywności obywatelskiej i zaufania do organizacji społecznych. Poprzez objęcie programem edukacji liderzy i wolontariusze mogą rozwijać swoje kompetencje w zakresie organizacji akcji społecznych. Przykładów potwierdzających niezwykle efekty projektu jest wiele. Miałam ścisk w gardle, bo nie mogłam uwierzyć, że jest taka bieda…Pomoc, którą przygotowaliśmy jest kroplą w morzu potrzeb tej rodziny- zapewnia wolontariuszka, dzięki której w ramach akcji społecznej pomoc w postaci 46 paczek powędrowała do ośmiosobowej rodziny.

Projekt „WIOSNA Liderów” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Copyright © 2007-2020