Wolontariusze w akcji!

Dzięki szkoleniom organizowanym w całym kraju, w ramach projektu „WIOSNA Liderów” udało się przeszkolić ponad 3 tysiące wolontariuszy Stowarzyszenia WIOSNA. Teraz nadszedł czas na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności
w działaniu.


Dzięki szkoleniom w których uczestniczyli, wiedzą jak przekuć swój entuzjazm i przedsiębiorczość w profesjonalnie działania na rzecz potrzebujących w swoim otoczeniu. Stowarzyszenie WIOSNA przygotowało dla wolontariuszy materiały merytoryczne i promocyjne a doświadczeni liderzy społeczni wspierają i ich działaniami. Jedną z akcji społecznych w którą angażują się wolontariusze jest projekt SZLACHETNA PACZKA. W całym kraju wolontariusze odwiedzają osoby samotne, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, aby rozmawiać o ich potrzebach i wspierać ich w codziennych trudnościach. Na podstawie standaryzowanego wywiadu powstaje opis sytuacji osób potrzebujących. W kolejnym etapie Stowarzyszenie WIOSNA we współpracy z wolontariuszami, liderami społecznymi i partnerami projektu poszukuje osób, które będą mogły bezpośrednio pomóc. Celem projektu jest, bowiem szeroka promocja społecznego zaangażowania, która przyczyni się do rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Udział w projekcie dał mi niepowtarzalną okazję, aby działać społecznie i zrobić coś dobrego na rzecz potrzebujących w moim mieście. Teraz staram się zarazić tą ideą moich przyjaciół, rodzinę i współpracowników- relacjonuje wolontariuszka Monika z Kielc.

Projekt „WIOSNA Liderów” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Copyright © 2007-2020