„WIOSNA Liderów” z hiszpańskiej perspektywy

W dniach 15-18 września grupa pracowników Stowarzyszenia WIOSNA uczestniczyła w pierwszej z dwóch zaplanowanych wizyt studyjnych w ramach projektu „WIOSNA Liderów”.

Spotkanie miało miejsce w Sevilli w siedzibie Partnera projektu- Plataformy Andaluza de Voluntariado. Celem wizyty była wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem projektu, rekrutacją wolontariuszy i aktywizacją społeczną. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się i omawiali tematy dotyczące rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Hiszpanii. Przeprowadzono dyskusje i prezentacje dotyczące promocji i rozwoju wolontariatu, pomocy osobom potrzebujących, zarządzania i organizacji projektów społecznych. Wnioski ze spotkania będą rozwijane w trakcie drugiej wizyty studyjnej, która zaplanowana jest na grudzień 2012 roku.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „WIOSNA Liderów”.
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość projektu wynosi 990 254,00 złotych, z czego 891 228,00 zł stanowi wsparcie w ramach programu.


Copyright © 2007-2020