WIOSNA Liderów

Stowarzyszenie WIOSNA w okresie od lipca 2012 roku do marca 2013 roku realizuje projekt pn. „WIOSNA Liderów”. Jego celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez programy edukacyjne i wsparcie szkoleniowe dla liderów
i wolontariuszy. Projekt przygotowuje uczestników do podejmowania odpowiedzialnych działań społecznych,
w tym do udziału w projekcie SZLACHETNA PACZKA.

Pierwszym etapem projektu będzie przygotowanie merytoryczne i organizacja szkoleń dla liderów społecznych. Wsparciem obejmiemy ponad 460 liderów, którzy po zakończonych szkoleniach pozyskają zespoły zadaniowe wolontariuszy. W skali całego kraju zaangażujemy ponad 2400 wolontariuszy. Dla nich również zorganizowane zostaną szkolenia, które pozwolą im profesjonalnie przygotować się do realizacji działań na rzecz lokalnych społeczności. Rozwój uczestników będzie wspierany przez nowoczesne narzędzia edukacyjne i multimedialne oraz coaching. Efektem projektu będzie rozwój kompetencji i profesjonalne przygotowanie uczestników do działania na rzecz osób potrzebujących w ich lokalnych społecznościach. Dzięki wsparciu uczestnicy dowiedzą się jak aktywnie i odpowiedzialnie pełnić rolę lokalnych liderów oraz jak aktywizować społeczności we wspólnym celu. W trakcie projektu zespoły liderów i wolontariuszy wykorzystają nabyte umiejętności między innymi w trakcie akcji społecznej - SZLACHETNA PACZKA.

Partnerem projektu jest Plataforma Andaluza de Voluntariado- hiszpańska organizacja zajmująca się wolontariatem wśród młodzieży. Jej przedstawiciele razem ze Stowarzyszeniem WIOSNA wspólnie angażują się w projekt, dzieląc się doświadczeniami i wiedzą na temat systemów wsparcia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt „WIOSNA Liderów” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość projektu wynosi 990 254,00 złotych,
z czego 891 228,00 zł stanowi wsparcie w ramach programu.Copyright © 2007-2020