AKADEMIA EDUKACJI OBYWATESKIEJ - społeczeństwo młodych obywateli

Stowarzyszanie WIOSNA kontynuuje działania na rzecz aktywnego włączania dzieci i młodzieży w życie publiczne, realizując projekt „AKADEMIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ - społeczeństwo młodych obywateli”, dzięki wsparciu finansowemu ze Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt ma na celu zaangażowanie 1100 wolontariuszy i liderów wolontariatu oraz 1000 dzieci z 23 polskich miast w program edukacji obywatelskiej. Projekt zakłada realizację zadań służących rozwojowi postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży oraz wzmacniających działania na rzecz środowiska lokalnego. Wszystko będzie możliwe dzięki zróżnicowanym formom wsparcia takim, jak szkolenia i doradztwo, e-learning czy eventy społecznościowe.


Jak pomagamy dzieciom

Poprzez indywidualną pracę przeszkolonych wolontariuszy z dziećmi doświadczającymi porażek szkolnych i marginalizacji, zrealizowane zostaną cele szczegółowe min.:

- wzrost szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci

- wzrost samooceny i poprawa wyników w nauce

- wzmacnianie aktywności społecznej oraz umiejętności pełnienia pozytywnych ról społecznych

- zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej


Jak pomagamy wolontariuszom

Wolontariusze zostaną odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi poprzez program doradczo-szkoleniowy, materiały edukacyjne takie jak e-learning oraz podręczniki. Przygotowano zajęcia z wielu obszarów np. z komunikacji, budowania zespołu, planowania i organizacji czy kreatywnego rozwiązywania problemów. Oprócz tego wolontariusze zostaną wyposażeni w umiejętności aktywnego włączania się w pomoc wolontaryjną na rzecz osób potrzebujących oraz zdobędą doświadczenie w pracy z dziećmi.


Wartość projektu: 847 750 zł, z czego 90% koszów pokrywa Szwajcaria w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Czas realizacji projektu: 01.10.2011-31.07.2012


Copyright © 2007-2020