WIOSNA w Hiszpanii - "Młodzież w działaniu"


Ola! W niedzielę 27.11.2011 nasi wiosenni przedstawiciele powrócili z tygodniowej debaty, która miała miejsce w hiszpańskiej Cordobie. Spotkaniu towarzyszyły niesamowite wrażenia, dyskusje oraz wyjątkowa atmosfera. Mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami oraz uwagami na temat zagadnieniami dotyczących wolontariatu z przedstawicielami europejskich NGO z takich krajów jak: Litwa, Niemcy, Portugalia, Łotwa, Estonia, Francja, Wielka Brytania, Malta, Rumunia, Grecja.

W trakcie konferencji okazało się, że kwestia zdefiniowania pojęcia, jakim jest wolontariat będzie tak trudne i wywoła żywą dyskusję. Okazało się na przykład, że w niektórych krajach wolontariusz jest wynagradzany. Kolejnym ciekawym aspektem okazał się termin NGO, który nie istnieje w Anglii! Używa się raczej sformułowania non-profit organization.

W czasie debaty został poruszony temat dobrych praktyk aktywizacji młodych ludzi w wolontariat. Szczególnie ważną częścią konferencji było przedstawienie zamysłu polityków i osób podejmujących ważne decyzje w zakresie aktywizacji młodzieży. Dzięki temu wszyscy uczestnicy mieli możliwość poznania kryteriów, jakimi kierują się te osoby w trakcie podejmowania decyzji o wsparciu danego programu/organizacji.

Sam projekt SZLACHETNA PACZKA wywołał niemałą dyskusję i zaciekawienie, z czego jesteśmy bardzo dumni. PACZKA, również z europejskiej perspektywy, jest doceniana i uważana za bardzo wartościowy projekt. Jeden z komentarzy niezwykle nam się spodobał: „Do what you do!”. AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI również zdobyła uznanie, co utwierdza nas w przekonaniu, że podejmowane przez nas działania są słuszne i wartościowe.

Dzięki programowi Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu” mieliśmy możliwość poznania różnych aspektów pracy organizacji w dziesięciu krajach Europy. Organizatorem debaty była Andaluzyjska Platforma Wspierania Wolontariatu, która naszym zdaniem bardzo efektywnie poprowadziła to tygodniowe spotkanie. Mamy nadzieję, że seminarium zaowocuje nawiązaniem trwałej, międzynarodowej współpracy podczas realizacji przyszłych projektów.

Copyright © 2007-2020