Zarząd Stowarzyszenia WIOSNA

Karol Tatara
Kurator Stowarzyszenia WIOSNA
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia WIOSNA

Paweł Mazur
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Łukasz Słoniowski
Członek Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Leśko
Członek Komisji Rewizyjnej


Copyright © 2007-2019