Władze Stowarzyszenia


Zarząd Stowarzyszenia WIOSNA

Joanna Sadzik
Prezes Zarządu

Dominika Langer-Gniłka
Wiceprezes Zarządu

Jakub Marczyński
Wiceprezes Zarządu

Anna Wilczyńska
Wiceprezes ZarząduKomisja Rewizyjna Stowarzyszenia WIOSNA:

Paweł Laidler

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Leśko
Członek Komisji Rewizyjnej

Łukasz Słoniowski
Członek Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2007-2018