Zarząd Stowarzyszenia WIOSNA

Anna Wilczyńska
Prezes zarządu Stowarzyszenia Wiosna

Anna Korzycka
Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Wiosna

Łukasz Słoniowski
Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Wiosna

Dominika Langer-Gniłka
Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia WiosnaKomisja Rewizyjna Stowarzyszenia WIOSNA

Paweł Mazur
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Leśko
Członek Komisji Rewizyjnej


Copyright © 2007-2019