Zarząd Stowarzyszenia WIOSNA

Joanna Sadzik
Prezes Zarządu

Anna Wilczyńska
Wiceprezes Zarządu

Dominika Langer-Gniłka
Wiceprezes Zarządu

Jakub Marczyński
Wiceprezes ZarząduKomisja Rewizyjna Stowarzyszenia WIOSNA

Paweł Mazur
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Łukasz Słoniowski
Członek Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Leśko
Członek Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2007-2019