AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to ogólnopolski program Stowarzyszenia WIOSNA – tego samego, które organizuje SZLACHETNĄ PACZKĘ. AKADEMIA powstała 11 lat temu z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia WIOSNA - księdza Jacka WIOSNY Stryczka.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI przeprowadza dzieci od porażek w szkole do sukcesów w życiu. Robi to dzięki unikalnemu i innowacyjnemu Systemowi Motywatorów Zmiany.

AKADEMIA sprawia, że dzieci, które dotychczas czuły się nieważne, mogą poczuć się wyjątkowe. Stają się czyimś oczkiem w głowie. To uczucie przeprowadza je do lepszego życia.

5981 – tylu dzieciom pomogła AKADEMIA przez 11 lat

24 – w tylu miastach działa obecnie AKADEMIA

314 003 – tyle godzin łącznie spędzili tutorzy z dziećmi

W AKADEMII dziecko jest najważniejsze. Wierzymy w jego potencjał. Wiemy, że zasługuje na czas i uwagę. Traktujemy je poważnie, jest naszym partnerem.

AKADEMIA to mądra pomoc dzieciom.

Nie zmieniamy świata dziecka, tylko samo dziecko


AKADEMIA nie zmienia świata dzieci, nie usuwa przeszkód z ich drogi, ale uczy je, jak sobie w tym świecie radzić. Otoczenie dziecka i problemy mogą pozostać takie same, ale dzięki AKADEMII, dziecko wie, jak stawiać czoła trudnościom i wygrywać. Myśli o przeszkodach jak o wyzwaniach możliwych do podjęcia i wygrania.

Kształtujemy w dziecku mentalność wędkarza


AKADEMIA daje dziecku rybę (wyprawkę na początek roku), wędkę (uczy konkretnych umiejętności np. odpowiadania przy tablicy, rozmowy z kolegami), ale – co najważniejsze - kształtuje w nim mentalność wędkarza (uczy je, jak radzić sobie w szkole i w życiu).

Jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza i dostanie wędkę, to ją sprzeda i kupi ryby. A nam zależy na tym, by dzieci miały w sobie mentalność wędkarza, który nawet jeśli nie ma wędki, to sobie ją zrobi z kija i zacznie łowić ryby. Naszym celem jest to, aby dzieci radziły sobie w życiu. Najpierw w szkole, ale potem w życiu.

Wspólnie z dzieckiem patrzymy w jego PRZYSZŁOŚĆ


Mądre wychowanie powinno polegać na tym, że dorosły patrzy z dzieckiem w jego przyszłość, a nie zaspokaja jego tymczasowe potrzeby. Dorosły, który chce dobra dziecka patrzy z nim w przyszłość, stawia dziecku wyzwania, uczy je samodzielności, kształtuje w nim mentalność wędkarza. Dzięki temu, dziecko w przyszłości może odnosić sukcesy i radzić sobie samo. Tak właśnie w przyszłość z dzieckiem patrzy tutor i darczyńca w AKADEMII.

Wyprowadzamy dzieci z porażki szkolnej


Nie skupiamy się na samej porażce, ale chcemy poznać jej przyczyny. Dzięki temu wiemy, jak działać i pomagać dziecku.

Nie zajmujemy się wychowywaniem dzieci


Nie zajmujemy się wychowywaniem dzieci, ponieważ wychowanie wymaga dużej ilości czasu, którego nie mamy. Dlatego uderzamy w czułe punkty, działamy impulsowo (projektując doświadczenia, spotykając się z dzieckiem na cotygodniowych zajęciach) i miejscowo (diagnozując źródło trudności i reagując na nie) - po to, aby przygotować dzieci do przyszłości.

W ramach pracy z dzieckiem przechodzimy od poczucia niższość, bezradności i braku motywacji do nauki, do gotowości do podejmowania wyzwań i otwartości na potencjalne sukcesy lub porażki, aż po najwyższy stan zdolności do kreowania. Jest to droga od doświadczania porażki w szkole do radzenia sobie w życiu.

Przeprowadzamy dziecko ku lepszej przyszłości dzięki przemyślanej metodologii - Systemowi Motywatorów Zmiany i projektowaniu doświadczeń.

Motywator to wszystko to, co sprawia, że dziecku się chce. Motywatory są potrzebne do tego, żeby dziecko się rozwijało.


Copyright © 2007-2014